ΗΠΑΡΙΝΗ-LMWH (Anti-Xa)

Κωδικός εξέτασης: 239 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Κιτρικά

Μονάδα Μέτρησης

IU/mL

Μέθοδος

ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

Αποτελέσματα

Εκτέλεση ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ. Αποτέλεσμα αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: Ημέρες30        -20°C: Ημέρες 

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Θεραπευτική

0,5 – 1,1                  0,5 – 1,1

Προφυλακτική

0,2 – 0,5                  0,2 – 0,5

Start typing and press Enter to search