ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ

Κωδικός εξέτασης: 571 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

σε ΥΛΙΚΟ AMIES ή STEWART

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΧΡΩΣΗ WRIGHT

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚH                  

Start typing and press Enter to search