ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (IRI)

Κωδικός εξέτασης: 1013 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Index

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Ικανοποιητική αντίσταση

3 – 5                  3 – 5

Επιθυμητή αντίσταση

< 3                  < 3

Start typing and press Enter to search