ΙΣΤΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 699 Κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

μg/g creatinine

< 45                  < 45

μg/day

< 45                  < 45

Start typing and press Enter to search