ΙΣΤΑΜΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 698 Κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 1                  < 1

Start typing and press Enter to search