ΚΑΛΙΟ

Κωδικός εξέτασης: 57 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mmol/L

Μέθοδος

ISE

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

3,4 – 4,7                    3,4 – 4,7

Ενήλικες

3,5 – 5,1                    3,5 – 5,1

Start typing and press Enter to search