ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)

Κωδικός εξέτασης: 425 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 5 Ημέρες          +4°C: 5Ημέρες        -20°C: 120 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τοξική

> 15                  > 15

Πριν τη δόση

4 – 12                  4 – 12

Start typing and press Enter to search