ΚΟΞΙΕΛΛΑ BURNETTI (ΠΥΡΕΤΟΣ-Q) IgM (Πε)

Κωδικός εξέτασης: 881 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (IFA)

Αποτελέσματα

Εκτέλεση ΠΕ. Αποτέλεσμα αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search