ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Κωδικός εξέτασης: 299

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/dL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Ενήλικες 16.00μμ

3,1 – 17                  3,1 – 17

Start typing and press Enter to search