ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗ

Κωδικός εξέτασης: 3 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός & Ούρα 24h

Μονάδα Μέτρησης

mL/min/1,73μexp2

Μέθοδος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

20 - 30 ετών

94 – 140                  72 – 110

30 - 40 ετών

87 – 134                  65 – 104

40 - 50 ετών

81 – 127                  59 – 97

50 - 60 ετών

74 – 121                  52 – 91

60 - 70 ετών

68 – 114                  46 – 84

Start typing and press Enter to search