ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 2 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

10 - 15 ετών

0,3 – 0,8                  0,3 – 0,8

> 16 ετών

0,7 – 1,4                  0,6 – 1,2

Start typing and press Enter to search