ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 105 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αποτελέσματα

Σε 1 ημέρα

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search