ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C

Κωδικός εξέτασης: 133 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Εντός 1 εργάσιμης από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 48 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 1 μηνών

1,1 – 2,2                  1,1 – 2,2

1 - 12 μηνών

0,5 – 1,4                  0,5 – 1,4

1 - 60 ετών

0,5 – 1                  0,5 – 1

60 - 80 ετών

0,9 – 2,7                  0,9 – 2,7

> 80 ετών

1,1 – 3,4                  1,1 – 3,4

Start typing and press Enter to search