Κ/Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

Κωδικός εξέτασης: 705 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Σε υλικό μεταφοράς αναερόβιων

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 2 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚH                  

Start typing and press Enter to search