Κ/Α Β-ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ (ΟΜ.B)

Κωδικός εξέτασης: 726 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κολπικό/Στυλεός Amies

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Εντός 2 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚH                  

Start typing and press Enter to search