Κ/Α ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ, ΖΥΜΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 725 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πύον

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 15 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 3 Ημέρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚH                  

Start typing and press Enter to search