Κ/Α (ΕΝΔΟ)ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

Κωδικός εξέτασης: 741 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

σε ΥΛΙΚΟ AMIES ή STEWART

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 2 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search