Κ/Α (ΕΝΔΟ)ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ

Κωδικός εξέτασης: 715 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ενδοτραχηλικό/Στυλεός Amies

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Εντός 2 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search