Κ/Α ΖΥΜΩΝ-ΜΥΚΗΤΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 740 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Βιολογικό υλικό

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Εντός 2 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 3 Ημέρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚH                  

Start typing and press Enter to search