Κ/Α ΚΟΛΠΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΖΥΜΕΣ-ΜΥΚΗΤΕΣ)

Κωδικός εξέτασης: 714 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κολπικό/Στυλεός Amies

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 2 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search