Κ/Α ΟΥΡΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 712 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ούρα Τυχαίο Δείγμα

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 1 ημέρα

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search