Κ/Α BRUCELLA (ΑΙΜΑΤΟΣ)

Κωδικός εξέτασης: 708 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Φιάλη αιμοκαλλιέργειας

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 21 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search