Κ/Α LEGIONELLA SPP

Κωδικός εξέτασης: 599 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πτύελα/Στυλεός Amies

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 7 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search