Κ/Α NEISSERIA GONORRHOEAE

Κωδικός εξέτασης: 738 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κολπικό/Στυλεός Amies

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 3 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search