Κ/Α TB (B-KOCH)

Κωδικός εξέτασης: 724 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πτύελα

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 40 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search