ΛΙΘΙΟ

Κωδικός εξέτασης: 427 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mmol/L

Μέθοδος

ISE

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 24Ώρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Τοξική

> 2                          > 2

Πριν τη δόση

0,6 – 1,2                  0,6 – 1,2

Start typing and press Enter to search