ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Κωδικός εξέτασης: 58 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 7 Ημέρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

0,7 – 1,95                  0,7 – 1,95

Ενήλικες

1,7 – 2,4                    1,7 – 2,4

Start typing and press Enter to search