ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ α2

Κωδικός εξέτασης: 77 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

mg/L

Μέθοδος

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1 - 15 ετών

2700 – 5500                  2700 – 5500

> 15 ετών

1500 – 3000                  1550 – 3500

Start typing and press Enter to search