ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑ HENSELLAE IgG

Κωδικός εξέτασης: 1034 Κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

EIA

Αποτελέσματα

Εντός 10 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

<1 (ΑΡΝΗΤΙΚΟ)                  

Start typing and press Enter to search