ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ HOMINIS

Κωδικός εξέτασης: 409 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κολπικό/Στυλεός Amies

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αποτελέσματα

Σε 2 ημέρες

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΟ                  

Start typing and press Enter to search