ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)

Κωδικός εξέτασης: 307 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

39 - 40 εβδ. κύησης

      —                           8800 – 26600

Στάδιο Tanner I

3 – 15                  5 – 10

Εμμηνόπαυση

      —                           < 32

Ωοθυλακική (-12 ως -4 ημέρες)

      —                           19,5 – 144

Μεσοκυκλική (-3 ως +2 ημέρες)

      —                           64 – 357

Ωχρινική (+3 ως +12 ημέρες)

      —                           56 – 214

Στάδιο Tanner III

5 – 15                  5 – 180

Στάδιο Tanner II

3 – 10                  5 – 155

0 - 9 εβδ. κύησης

      —                           500 – 1000

37 - 39 εβδ. κύησης

      —                           12300 – 23700

9 - 13 εβδ. κύησης

      —                           1000 – 2200

13 - 17 εβδ. κύησης

      —                           2000 – 4400

17 - 21 εβδ. κύησης

      —                           3300 – 7700

21 - 25 εβδ. κύησης

      —                           5100 – 11300

25 - 29 εβδ. κύησης

      —                           7100 – 14900

29 - 33 εβδ. κύησης

      —                           7900 – 19300

33 - 37 εβδ. κύησης

      —                           9400 – 22600

Ενήλικες

< 40                        —         

Start typing and press Enter to search