ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (Ε3)

Κωδικός εξέτασης: 308 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

38 - 40 εβδ. κύησης

      —                           7,8 – 37

36 - 38 εβδ. κύησης

      —                           7,2 – 29

34 - 36 εβδ. κύησης

      —                           5,1 – 22

32 - 34 εβδ. κύησης

      —                           4,6 – 17

30 - 32 εβδ. κύησης

      —                           3,6 – 14

28 - 30 εβδ. κύησης

      —                           3,2 – 12,8

24 - 28 εβδ. κύησης

      —                           3 – 12,5

20 - 24 εβδ. κύησης

      —                           2,1 – 7,8

16 - 20 εβδ. κύησης

      —                           1 – 3,2

Ενήλικες

0 – 2                  0 – 2

Start typing and press Enter to search