ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)

Κωδικός εξέτασης: 339 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

RIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων πρωί (έως τις 11:30 πμ)

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 30 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

1 - 10 ετών

0 – 15                    0 – 15

Στάδιο Tanner I

5 – 17                    4 – 29

Στάδιο Tanner II

10 – 25                  10 – 33

Στάδιο Tanner III

15 – 25                  15 – 43

Στάδιο Tanner IV

15 – 45                  16 – 77

Στάδιο Tanner V

20 – 45                       29 – 105

από την 11η μέρα κύκλου

      —                           90 – 223

ως τη 10η μέρα κύκλου

      —                           3 – 215

Εμμηνόπαυση

      —                           0 – 70

Ενήλικες

15 – 80                        —         

Start typing and press Enter to search