ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ+10.ΟΗ (TRILEPTAL) <4d

Κωδικός εξέτασης: 137 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/mL

Μέθοδος

ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)

Αποτελέσματα

Εντός 5 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 45 Ημέρες          +4°C: 45Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Πριν τη δόση

15 – 35                  15 – 35

Start typing and press Enter to search