ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ (BGP)

Κωδικός εξέτασης: 344 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Μετά εμμηνόπαυσης (χωρίς HRT)

      —                           15 – 46

Προ εμμηνόπαυσης

      —                           11 – 43

30-70 ετών

14 – 46                        —         

18-30 ετών

24 – 70                        —         

Start typing and press Enter to search