ΟΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ

Κωδικός εξέτασης: 272 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

μg/L

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

7 - 9 ετών

48,6 – 140                  36,3 – 159

10 - 12 ετών

48,8 – 155                  44,2 – 163

13 - 15 ετών

27,8 – 211                  14,8 – 136

16 - 17 ετών

15,3 – 127                  10,5 – 44,8

Προ εμμηνόπαυσης

      —                           4,5 – 16,9

Εμμηνόπαυση

      —                           7 – 22,4

Ενήλικες

6,5 – 20,1                        —         

Start typing and press Enter to search