ΟΥΡΟΛΙΘΟΣ

Κωδικός εξέτασης: 64 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Λίθος

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 365 Ημέρες          +4°C: 365Ημέρες        -20°C: 365 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

      —                           

Start typing and press Enter to search