ΠΑΡΑΓΩΝ VIII

Κωδικός εξέτασης: 618 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Κιτρικά

Μονάδα Μέτρησης

%

Μέθοδος

ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

Αποτελέσματα

Εντός 1 εργάσιμης από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 8Ώρες        -20°C: 14 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

70 – 150                  70 – 150

Start typing and press Enter to search