ΠΑΡΑΓΩΝ VON WILLEBRAND

Κωδικός εξέτασης: 614 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Κιτρικά

Μονάδα Μέτρησης

%

Μέθοδος

ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

Αποτελέσματα

Εντός 1 εργάσιμης από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 8Ώρες        -20°C: 14 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

44 – 195                  44 – 195

Start typing and press Enter to search