ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH INTACT)

Κωδικός εξέτασης: 334 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/EDTA

Μονάδα Μέτρησης

pg/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 14Ημέρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Ορός

18,5 – 88                  18,5 – 88

Πλάσμα

18,4 – 80,1                  18,4 – 80,1

Start typing and press Enter to search