ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Κωδικός εξέτασης: 710 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Κόπρανα σε 10% Φορμαλίνη/PVA

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 0 Ώρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ                  

Start typing and press Enter to search