ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ (ΡΑΙ)

Κωδικός εξέτασης: 609 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Πλάσμα/Κιτρικά

Μονάδα Μέτρησης

U/mL

Μέθοδος

ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 2 Ώρες          +4°C: 0Ώρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

< 10                  < 10

Start typing and press Enter to search