ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ – ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ

Κωδικός εξέτασης: 4474 Κατηγορία:

Δείγμα

Πλευριτικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

κύτταρα/μL

Μέθοδος

COULTER LH-500

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Διϊδρωμα

< 1000                  < 1000

Start typing and press Enter to search