ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ – ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 4472 Κατηγορία:

Δείγμα

Πλευριτικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

g%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Λόγος Πλευρ.Υγρό/Ορό

< 0,5                  < 0,5

Διϊδρωμα

< 3                  < 3

Start typing and press Enter to search