ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ – ΤΥΠΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦ.

Κωδικός εξέτασης: 4475 Κατηγορία:

Δείγμα

Πλευριτικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

Μέθοδος

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Εξίδρωμα

Λεμφο-πολυμορφοπυρηνικός                  

Διϊδρωμα

Λεμφο-μονοπυρηνικός                  

Start typing and press Enter to search