ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ – LDH

Κωδικός εξέτασης: 4471 Κατηγορία:

Δείγμα

Πλευριτικό υγρό

Μονάδα Μέτρησης

Λογος

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C:            +4°C:         -20°C:  

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Διϊδρωμα: Λόγος LDH Πλευριτικού/Ορού

< 0,6                  < 0,6

Start typing and press Enter to search