ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 309 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

nmol/L

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 4Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Εγκυμοσύνη 3ο τρίμηνο

      —                           250 – 640

Εγκυμοσύνη 2ο τρίμηνο

      —                           155 – 255

Εγκυμοσύνη 1ο τρίμηνο

      —                           40 – 160

1 - 10 ετών

0,2 – 1,7                  0,2 – 1,7

Στάδιο Tanner I

0,3 – 1                  0,3 – 1

Στάδιο Tanner II

0,3 – 1                  0,3 – 1,7

Στάδιο Tanner III

0,3 – 1,5                  0,3 – 14

Στάδιο Tanner IV

0,3 – 3,4                  0,3 – 41

Στάδιο Tanner V

0,7 – 2,6                  0,3 – 30

Εκκριτική

      —                           10,6 – 89,1

Ωοθυλακική

      —                           0,48 – 4,45

Εμμηνόπαυση

      —                           < 2,3

Ενήλικες

0,9 – 3,9                        —         

Start typing and press Enter to search