ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ 1 (P1NP)

Κωδικός εξέτασης: 145 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

ECLIA

Αποτελέσματα

Εντός 3 εργάσιμων από την παραλαβή του δείγματος

Σταθερότητα

+20°C: 24 Ώρες          +4°C: 7Ημέρες        -20°C: 60 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

εκτός HRT

      —                           20 – 76

σε HRT

      —                           14 – 59

Ενήλικες

22 – 105                        —         

Start typing and press Enter to search