ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ

Κωδικός εξέτασης: 310 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

ng/mL

Μέθοδος

CLIA

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 8 Ώρες          +4°C: 2Ημέρες        -20°C: 90 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Νεογνά

30 – 495                  30 – 495

Στάδιο Tanner I

0 – 10                  0 – 12

Στάδιο Tanner II+II

0 – 6,1                  0 – 18

Στάδιο Tanner IV+V

0 – 11                  0 – 20

Εγκυμοσύνη

      —                           9,7 – 210

Εμμηνόπαυση

      —                           1,8 – 20

Ενήλικες

2,1 – 18                  2,8 – 29

Start typing and press Enter to search