ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

Κωδικός εξέτασης: 33 Κατηγορία: Διαγνωστική κατηγορία:

Δείγμα

Ορός

Μονάδα Μέτρησης

g%

Μέθοδος

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ

Αποτελέσματα

Αυθημερόν σε παραλαβή δειγμάτων έως τις 6:00 μμ

Σταθερότητα

+20°C: 4 Ώρες          +4°C: 3Ημέρες        -20°C: 180 Ημέρες

Φυσιολογικές Τιμές       ΑΡΡΕΝ              ΘΗΛΥ

Παιδιά

6 – 8                  6 – 8

Ενήλικες

6,4 – 8,3                  6,4 – 8,3

Start typing and press Enter to search